Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1231 (2006-2007)
Innlevert: 15.06.2007
Sendt: 18.06.2007
Besvart: 27.06.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Grenlands befolkning har i mange år vært svært tålmodige med ulike regjeringer og statsråder angående et gassrør til Grenland. Undertegnede har gjentatte ganger spurt statsråden om når befolkningen kan vente seg et svar på hvor stort det statlige engasjementet skal være i gassrør/separasjonsanlegg eller annen del av infrastrukturen for gassrøret til Grenland.
Når vil statsråden gi et svar på det statlige engasjementet/forpliktelsen i et gassrør til Grenland?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: I januar signerte Gassco og 14 industri- og energiselskaper fra Norge, Sverige og Danmark avtaler om eierskap og kjøp av transportkapasitet i rørledningen. Selskapene forpliktet seg til bruk av om lag halvparten av kapasiteten i røret og 70 pst. eierskap i rørledningen.

I ettertid har ytterligere to selskaper, E.On Ruhrgas og PGNiG, gått inn i rørledningsprosjektet og ønsker dessuten kjøp av transportkapasitet. Dette har bidratt til at rørledningen nå er fullfinansiert av private investorer. I tillegg er 18 av den totale kapasiteten på 20 Msm3/d reservert. Dette innebærer i prinsippet at all kapasitet i røret er kjøpt da de resterende volumene settes av til reserve.

Olje- og energidepartementet ba i mars Gassco om å bistå selskapene med å videreutvikle arbeidet med separasjonsanlegget, herunder avklare eierskap og etablere en akseptabel forretningsmodell for eiere og brukere av anlegget. Gassco har rapportert at det er god fremgang i arbeidet.

Beslutning om gjennomføring av transportsystemet tas i 2009, med en eventuell ferdigstillelse i slutten av 2012. Det gjenstår flere utfordringer før en realisering av prosjektet kan finne sted. Dette gjelder bl.a. å få på plass kommersielle avtaler for kjøp av gass.

Prosjektet har så langt utviklet seg svært positivt. Ikke minst er det kommersielle grunnlaget, i form av investorer og ønske om bruk, blitt vesentlig styrket. Jeg ser derfor på det nåværende tidspunkt ikke behov for å vurdere størrelsen på et statlig engasjement i prosjektet.