Skriftlig spørsmål fra Gunvald Ludvigsen (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1257 (2006-2007)
Innlevert: 18.06.2007
Sendt: 19.06.2007
Besvart: 22.06.2007 av justisminister Knut Storberget

Gunvald Ludvigsen (V)

Spørsmål

Gunvald Ludvigsen (V): Hva har endret seg på materiell- og personellsiden i Forsvaret fra 2002 til 2007 som medfører at Forsvaret nå har tilstrekkelig kapasitet til å yte et fullverdig redningshelikoptertilbud ved Florøbasen fra 1. januar 2009?

Begrunnelse

Jeg viser til statsrådens svar på mitt spørsmål nr. 1182 vedrørende redningshelikopterbasen i Florø.
I svaret sier justisministeren at på det tidspunkt da flertallet på Stortinget gikk inn for sivil base i Florø (i 2002), hadde ikke Forsvaret kapasitet til å operere basen. Det blir videre sagt at nå er forutsetningene endret og at Forsvaret nå har kapasitet til å operere en redningshelikopterbase i Florø også.
I mitt spørsmål nr. 1182 etterlyste jeg en fullverdig driftsgaranti fra 1. januar 2009. I justisministerens svar sies intet om det aktuelle tidspunktet, men uttrykket "[...] fra dag én [...]" nyttes. Dette oppfatter jeg som en svært upresis tidfesting.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I mitt svar på ditt spørsmål nr. 1182 skrev jeg at flertallet på Stortinget i sin tid gikk for en sivil base i Florø fordi at Forsvaret på den tiden ikke hadde kapasitet til å operere basen, men at forutsetningene har endret seg.

Slik prekvalifiseringsdokumentene for Florøbasen ble formulert aksepteres det et oppsett hvor et fullverdig redningshelikopter har et reservehelikopter på plass på basen innen 6 timer. Etter at prekvalifisering ble igangsatt i februar 2007 har Forsvaret bekreftet at de har kapasitet til å operere Florøbasen under disse forutsetningene.

Vi har fått konkrete lovnader fra Forsvaret om at Florøbasen kan opereres med eksisterende maskinpark uten at dette går ut over beredskapen på de andre basene.