Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1306 (2006-2007)
Innlevert: 26.06.2007
Sendt: 26.06.2007
Besvart: 29.06.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Viser til svar på spørsmål nr. 1188 der det kommer frem at en gjennomsnittlig lønnsmottaker i Storbritannia har ca. 52 000 kr høyere kjøpekraft enn en gjennomsnittlig lønnsmottaker i Norge. Dette til tross for at gjennomsnittlig lønnsnivå er betydelig høyere i Norge enn i Storbritannia.
Kan finansministeren gi et anslag på hvor mye av denne forskjellen som skyldes henholdsvis skattenivå, avgiftsnivå og generelt prisnivå?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: OECDs undersøkelse Taxing Wages 2005-2006 gjør det mulig å anslå effektene på kjøpekraften av skatt på lønn, og av forskjeller i prisnivå, men ikke forskjeller som skyldes ulike avgiftsnivåer i de to landene. Forskjellen mellom brutto gjennomsnittlig lønnsinntekt (kjøpekraftsjustert) og lønnsinntekt etter skatt for en enslig uten barn er ifølge denne undersøkelsen 11 305 kr. Langt viktigere er dermed forskjellen i kjøpekraft som skyldes forskjeller i prisnivå. Ifølge OECD er det norske kostnadsnivået 35 pst. høyere enn kostnadsnivået i Storbritannia. Noe av dette skyldes at avgiftsnivået er lavere i Storbritannia. For eksempel er den høyeste merverdiavgiftssatsen 17,5 pst. og det er ikke merverdiavgift på de fleste matvarer. Forskjeller i priser som er påvirket av myndighetenes politikk på andre måter enn gjennom avgiftssatsene (for eksempel landbrukspriser) kan imidlertid også være av betydning for forskjellene i kjøpekraft.

Vedlegg til svar:

Exchange Rates and Purchasing Power Parities of National Currencies, 2006Se lenke:

http://ocde.p4.siteinternet.com/publications/doifiles/232007031P1T128.xls