Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1373 (2006-2007)
Innlevert: 13.09.2007
Sendt: 14.09.2007
Besvart: 25.09.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Soria Moria-erklæringen fastslår at skattenivået skal holdes på 2004-nivå.
Anser Regjeringen endringen i beskatningen av rederiene for å være en skattelettelse eller en skatteskjerpelse, og hvilke skattelettelser eller skatteskjerpelser vil Regjeringen nå gjennomføre for å fastholde 2004-skattenivå?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Skattegjelden i rederiselskapene knytter seg til den ubeskattede kapitalen i selskapene, som dels består av tilbakeholdt overskudd opptjent innenfor rederiskatteordningen og dels ubeskattet kapital som ble videreført i de rederibeskattede selskapene da ordningen ble innført i 1996. Basert på forslaget som vil bli fremmet i statsbudsjettet for 2008, har Finansdepartementet anslått denne skattegjelden til om lag 21 mrd. kroner.

Skatteforpliktelsen må anses å ha påløpt under, og delvis før, rederiskatteordningens levetid. Tidspunktet for innbetaling påvirker dermed ikke de påløpte skatteinntektene, og vil følgelig ikke medregnes i Regjeringens skatteløfte, som måles i påløpte størrelser. Innbetaling av skatteforpliktelsen vil derimot ha en bokført provenyvirkning i budsjettet det året innbetalingen skjer.