Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1386 (2006-2007)
Innlevert: 14.09.2007
Sendt: 17.09.2007
Besvart: 25.09.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Ullevål sykehus har en spesialdesignet isolatavdeling for håndtering av svært spesielle sykdomstilfeller. Avdelingen er imidlertid aldri blitt tatt i bruk.
Hvordan vurderer statsråden smittevernberedskapen og mulighetene for å håndtere kompliserte forekomster av smitte, f.eks. fra utlandet, når avdelingen ikke tas i bruk?

Begrunnelse

Ullevål sykehus har nylig investert betydelige midler til en topp moderne isolatavdeling som er spesialdesignet for å håndtere spesielle og avanserte sykdomstilfeller. Avdelingen skulle, etter hva jeg forstår, være en landsdekkende avdeling med særlig kompetanse for å håndtere spesielle sykdomstilfeller.
Tatt i betraktning økt reisevirksomhet blant nordmenn generelt, og dermed også økt potensial for å bringe med seg smitte fra utlandet, men også muligheten for at andre nasjonaliteter bringer med seg sjeldne sykdommer fra utlandet til Norge, virker dette lite gjennomtenkt. Det er også grunn til å tro at det vil ta tid å bygge opp kompetanse til denne type avdeling, og at det derfor vil være mer krevende å skulle åpne den, f.eks. ved akutte tilfeller. Når det nå viser seg at en viktig avdeling, som i tillegg var kostbar å etablere, aldri er blitt tatt i bruk, vil det være av interesse å få statsrådens begrunnelse for dette.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: God smittevernberedskap er av avgjørende betydning dersom vi i Norge skulle bli utsatt for epidemier og farlige smittsomme sykdommer. En viktig del av beredskapen i slike situasjoner er isolatkapasiteten ved sykehusene.

Landsfunksjon for behandling av A (atom) B (biologiske) og C (kjemiske) skader er tillagt Helse Sør-Øst RHF og etablert ved Ullevål universitetssykehus i desember 2005. I funksjonen inngår rollene som nasjonalt kompetansesenter på området ABC-medisin og behandlingsinstitusjon for ABC-skader.

Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at Ullevål universitetssykehus i høst ferdigstiller en isolatenhet som vil kunne behandle pasienter med de farligste smittsomme sykdommer vi kjenner. Eksempler på slike sykdommer er kopper og ebola. Selv om vi ikke har pasienter med slike sykdommer i Norge i dag, er det viktig at beredskapen og isoleringsmulighetene er gode dersom det skulle oppstå en situasjon der vi skulle få slike sykdomstilfeller. Den nye isolatenheten på Ullevål universitetssykehus er derfor et svært viktig bidrag til den nasjonale smittevernberedskapen.

Helse Sør-Øst RHF har forsikret meg om at behandlingen av pasienter med smittsomme sykdommer i dagens situasjon, der vi ikke har tilfelle av slike svært alvorlige smittsomme sykdommer, er forsvarlig.

Jeg har tillit til at Helse Sør-Øst vil opprettholde en beredskap som gjør det mulig å ta den nye isolatenheten i bruk dersom det skulle oppstå en situasjon med sykdomstilfeller der det vil være behov for å benytte denne typen smittevernenhet.