Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1396 (2006-2007)
Innlevert: 18.09.2007
Sendt: 18.09.2007
Besvart: 26.09.2007 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 ble det fra Kommunal- og regionaldepartementet utsendt informasjon til de som skal stemme. På de to siste sidene (6 og 7) er det også informasjon til de som ikke kan forstå norsk. Men som allikevel skal få stemme.
Hvorfor står dette på engelsk, tyrkisk, russisk, somali, vietnamesisk, arabisk, farsi og urdu, men ikke på språk som f.eks. spansk, fransk, italiensk, polsk, ungarsk, thailandsk, filippinsk, serbisk, albansk, osv.?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Kommunal- og regionaldepartementet har det overordnede ansvaret for valgavviklingen, herunder ansvaret for den generelle informasjonsvirksomheten i forbindelse med valg.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har personer som ikke er norske statsborgere, stemmerett dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Nordiske statsborgere har stemmerett dersom de har stått registrert som bosatt i Norge siden 30. juni i valgåret.

Det er en utfordring for departementet å nå ut med forståelig informasjon til velgere som kanskje ikke forstår norsk. Det ble derfor i år besluttet å bruke et par sider i husstandsbrosjyren, som ble distribuert til alle husstander i Norge, til å informere kort om valget på noen minoritetsspråk. Antall språk ble satt til åtte, blant annet av plasshensyn. Det ble også laget egne utgaver av husstandsbrosjyren på disse språkene. Brosjyrene ble distribuert via kommuner og organisasjoner som bestilte brosjyren fra departementet.

Departementet tok kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for å få råd om hvilke nasjonaliteter som etter direktoratets oppfatning hadde størst behov for å motta informasjon om valgordningen på eget språk. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet anbefalte, basert blant annet på statistikk fra SSB, at departementet burde informere på de åtte språkene som ble benyttet i brosjyren.

Departementet baserte således sitt valg av hvilke språk som ble benyttet på en anbefaling fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.