Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1411 (2006-2007)
Innlevert: 27.09.2007
Sendt: 27.09.2007
Besvart: 04.10.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Tromsø kommune har mottatt en brannbåt, "Wanny Woldstad" som er 39 cm for lang til å kunne føres med fritidsbåtsertifikat. Sjøfartsdirektoratet vil ikke gi dispensasjon i regelverket når det gjelder lengde for fartøyet, noe som medfører at brannbåten må føres av personell med kystskippersertifikat. I dag har 16 ansatte ved brann og redning i Tromsø kommune fritidsbåtsertifikat.
Vil statsråden bidra til dispensasjon i regelverket slik at brannbåten "Wanny Woldstad" kan føres av personell med fritidsbåtsetifikat?


Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Tromsø kommune har påklaget Sjøfartsdirektoratets vedtak om ikke å gi dispensasjon for brannbåten "Wanny Woldstad". I brev av 21. september 2007 har direktoratet redegjort for saken, opprettholdt sitt vedtak og oversendt saken til Nærings- og handelsdepartementet for endelig avgjørelse. Departementet har nå saken under vanlig forvaltningsmessig behandling i henhold til forvaltningslovens regler. Jeg finner det derfor på det nåværende tidspunkt ikke riktig å kommentere saken ytterligere.