Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:39 (2007-2008)
Innlevert: 08.10.2007
Sendt: 09.10.2007
Besvart: 15.10.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Har den nye olje- og energiministeren gjort seg opp noen konkrete tanker som gjør at det snarlig kommer en løsning på industrikraftregimet overfor kraftforedlende industri som eksempelvis Hydro på Karmøy?

Begrunnelse

Hvis det innen utgangen av året kommer et industrikraftregime på plass, så kan dette medføre investeringer på opptil sju milliarder kroner i et moderne Prebake-anlegg ved Hydro Aluminium på Karmøy. Dette ifølge et intervju i Dagens Næringsliv med Hydro-sjef Eivind Reiten.
Jeg viser også til spørsmål nr. 1351 (2006-2007), nr. 310 (2006-2007), nr. 563 (2005-2006) og nr. 1235 (2006-2007), som berører samme problemstilling.
Jeg oppfordrer olje- og energiministeren til å komme med en positiv avklaring på industrikraftregimet overfor kraftforedlende industri.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen er svært opptatt av vilkårene for Hydro Karmøy og annen kraftintensiv industri i Norge. I tråd med Soria Moria-erklæringen arbeider regjeringen med å finne gode løsninger for denne industrien innenfor rammen av EØS-avtalen.

Vi erkjenner at det innenfor rammen av EØS-avtalen er svært vanskelig å innføre egne, norske ordninger som gir den kraftintensive industrien fordeler av betydning. Dette forhindrer ikke at vi har stor oppmerksomhet på saken.