Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:54 (2007-2008)
Innlevert: 11.10.2007
Sendt: 12.10.2007
Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren
Besvart: 18.10.2007 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til Innst. S. nr. 217 (2004-2005) vedr. St.meld. nr. 24 (2004-2005) om erstatningsordning for barn i barnehjem mm. Et samlet Storting ga uttrykk for at barnehjemsbarn som har vært utsatt for overgrep fortsatt kan søke erstatning individuelt og at krav om foreldelse ikke skal gjelde i slike saker. Likevel har et av disse barnehjemsbarna nylig opplevet tap i første rettsinstans begrunnet med foreldelse.
Hvordan vil statsråden sikre at disse barnehjemsbarna får prøvet sin sak uten at staten hevder foreldelse?

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Spørsmålet er oversendt meg som ansvarlig statsråd. For øvrig viser jeg til mitt svar av 28. september 2007 til spørsmål nr. 1401.