Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:66 (2007-2008)
Innlevert: 15.10.2007
Sendt: 16.10.2007
Besvart: 22.10.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Miljøvernminister Bjørnøy advarte 1.10. 07 mot å fremme kjernekraft. Hun sier kjernekraft ikke er en bærekraftig løsning på klimaproblemene. Hun tar ingen forbehold om utvikling av ny, bedre kjernekraftteknologi for å styrke sikkerhet og miljø. Dette skjer samtidig som regjeringens Thoriumutvalg er i arbeid, og samtidig som Regjeringen lar Statkraft se på Thorium som energikilde.
Representerer miljøvernministerens uttalelse Regjeringens syn i denne saken?

Begrunnelse

Se miljøvernministerens pressemelding 01.10.07

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Thoriumutvalget ble nedsatt av Olje- og energidepartementet for å etablere et best mulig faktagrunnlag rundt muligheter og risiko ved bruk av thorium til energiproduksjon på lang sikt. Jeg vil avvente utvalgets rapport og konklusjoner før det tas en beslutning om hvordan utvalgets arbeid bør følges opp.

Statkraft opplyser at de som ledd i sitt arbeid om å holde seg oppdatert om nye teknologier også ser på thorium. Utover det har Statkraft, etter det jeg er kjent med, p.t. ikke noen særskilt satsing på thorium.