Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:173 (2007-2008)
Innlevert: 07.11.2007
Sendt: 08.11.2007
Besvart: 15.11.2007 av justisminister Knut Storberget

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): I en artikkel i Trønder-avisa den 26.05 2007 står det at NN-søstrene får fri rettshjelp. Ved henvendelse til fylkesmannen, som administrerer fri rettshjelp, blir det opplyst at det ikke var kommet slik beskjed fra departementet.
Medfører det riktighet at barna til NN fortsatt ikke har fått innvilget fri rettshjelp?

Begrunnelse

9.03 2007 stilte jeg et spørsmål til statsråden vedrørende fri rettshjelp til NN sine barn. (Spørsmål nr 720, av 9.03 2007) Statsråden svarer blant annet at en klagesak skal få en betryggende behandling, der alle sider av denne saken blir fullstendig opplyst og vurdert. Den 26.05 2007 er det en stor artikkel i Trønder-avisa med overskriften NN-søstrene får fri rettshjelp. Denne beskjeden om fri rettshjelp ble overbrakt familien av to stortingsrepresentanter, hjemme hos familien.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I denne saken avslo fylkesmannen den 21. desember 2006 søknad om 20 timer fritt rettsråd fra barna til NN. Dette vedtaket ble påklaget til Justissekretariatene, som i sitt omgjøringsvedtak av 30. mai 2007 innvilget de 20 timene med fri rettsråd. Barna til NN har således fått rettsråd i samsvar med det de har søkt om.