Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:176 (2007-2008)
Innlevert: 08.11.2007
Sendt: 08.11.2007
Besvart: 13.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Vil samferdselsministeren iverksette en ordning som gjør det mulig å ha med våpen med sluttstykke på tog?

Begrunnelse

Det er bra at det gjeninnføres tillatelse til å ha med våpen om bord på tog, på strekningene Røros- og Nordlandsbanen. Det er likevel ikke holdbart at sluttstykker til disse våpnene bare hentes ut av de lokførerne som selv ønsker det. Et våpen uten sluttstykke er et ubrukelig våpen. Skal dette ha noen hensikt, må våpen med sluttstykke være med på toget, forsvarlig sikret, slik at lokfører kan avlive påkjørte dyr så raskt som mulig. Dette er viktig for å forhindre at dyrene skal lide for mye.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: NSB har ikke rettslig adgang til å pålegge lokførerne å medbringe våpen eller avlive påkjørte dyr, og ordningen med at lokførerne kan kvittere ut sluttstykke for å bruke våpenet må derfor baseres på frivillighet. Togsettene er ikke konstruert for permanent oppbevaring av våpen jf. Våpenforskriften § 22-2, slik at våpen må oppbevares uten sluttstykke for å oppfylle kravene til forsvarlig oppbevaring.

Jeg har fulgt opp denne problematikken tett siden forrige vinter og forvisset meg om at denne frivillige ordningen skulle bli videreført. I tillegg har jeg forsikret meg om at Jernbaneverket og NSB AS i tiden fremover sammen tilbyr kurs for personell som skal ferdes ved Jernbaneverkets infrastruktur, slik at kommunenes fallviltgrupper ikke behøver å vente på sikkerhetsmann fra Jernbaneverket for å bevege seg ved og over spor for å foreta avliving. Dette vil forhåpentligvis redusere tiden det tar før avliving finner sted.

Departementet vil selvfølgelig også ha fokus på forebyggende tiltak i møter med NSB AS og Jernbaneverket i tiden fremover.