Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:214 (2007-2008)
Innlevert: 13.11.2007
Sendt: 14.11.2007
Besvart: 23.11.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Det vises til svar på Dokument nr. 15 Spørsmål nr. 127 (2007-2008). Statsråden unnlater å svare på andre del av spørsmålet om "hvordan vil statsråden forholde seg til det faktum at stortingsflertallet ikke la inn noen begrensninger på kostnader men kun vektla tekniske muligheter og miljømessige hensyn?"
Kan statsråden bekrefte at hun vil ta hensyn til kostnader og tidshorisont i denne saken, og derved vektlegge momenter utover kun å se på om en Lutelandløsning er teknisk mulig og miljømessig forsvarlig?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen er opptatt av at framdriften til Gjøa-prosjektet følges. Kostnader og tidshorisont er momenter som vil bli vurdert i den videre prosessen.