Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:218 (2007-2008)
Innlevert: 14.11.2007
Sendt: 14.11.2007
Besvart: 26.11.2007 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Kan justisministeren svare på hvilken praksis som har blitt strammere?

Begrunnelse

Viser til pressemelding fra justisministeren 13.11.07 angående soningskøen. Justisministeren viser til at denne regjering bruker samme måte til å telle antallet i soningskøen som den forrige regjering og at regjeringens praksis og regelverk for tidligløslatelse ikke har blitt løsere. I tillegg sier justisministeren at praksisen i realiteten har blitt strammere.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg kommenterte arbeidet med avvikling av soningskøen i et intervju med NTB 13. november i år. Køen av ubetingede dommer er betydelig redusert i løpet av det siste året. Ved utgangen av juni i fjor var det 2791 dommer i kø. Dette ble redusert til 2499 dommer ved årsskiftet og per 9. november var køen redusert til 1030 dommer.

Regjeringen benytter samme definisjon av soningskøen som Regjeringen Bondvik II. Vi har heller ikke utvidet reglene for fremskutt løslatelse eller løslatelse på 2/3-tid. Når jeg i intervjuet viste til at praksisen for tidlig løslatelse i en periode har vært strammere, viser jeg til at andelen av alle løslatte som fikk fremskutt løslatelse i 2006 var noe lavere enn andelen i 2005. Andelen var 79 % i 2005 og 77 % i 2006. Denne statistikken ble publisert på regjeringen.no 30. september i år. Jeg kan videre opplyse at andelen med avslag på løslatelse på 2/3-tid har vært høyere til og med 2. tertial i år enn i årene 2001-2006. I disse årene varierte avslagsprosenten mellom 20-25 %. Til og med 2. tertial i år var avslagsprosenten på 27 %.