Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:261 (2007-2008)
Innlevert: 21.11.2007
Sendt: 21.11.2007
Besvart: 30.11.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Tippedirektør Reidar Nordby jr. har fratrådt sin stilling etter det ble kjent at han hadde unnlatt å innrapportere fordelen av utført hagestell over en 7-års-periode til beskatning. Nordby jr. får allikevel fortsette i en spesialrådgiverstilling med samme lønn, foruten hagestellet.
Ser kultur- og kirkeministeren det problematiske i at samfunnstopper som Nordby beholder skyhøye godtgjørelser selv om de fratrer den stillingen de opprinnelig hadde?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Ansvaret for tilsettingsforholdet for administrerende direktør i Norsk Tipping AS tilligger styret for selskapet.

Jeg har fått opplyst at Reidar Nordby jr.s arbeidsforhold i Norsk Tipping er avsluttet gjennom en avtale med styret. Norsk Tipping kan nyttiggjøre seg Nordbys kunnskaper gjennom kjøp av konsulenttjenester ved behov. Det er imidlertid ikke gjort avtale om at Nordby er sikret et bestemt omfang av kjøp av slike tjenester eller at Norsk Tipping er garantert at Nordby er tilgjengelig for slike oppdrag.

Ut fra den kunnskap jeg har om avtalen som nå foreligger mellom Norsk Tippings styre og Reidar Nordby jr., kan jeg ikke se at det er grunnlag for å hevde at Nordby beholder skyhøye godtgjørelser selv om han fratrer stillingen sin i Norsk Tipping. Statlige selskap skal for øvrig ikke være lønnsledende, men vi skal kunne tilby konkurransedyktige betingelser.

Jeg har bedt Norsk Tippings styre om en skriftlig redegjørelse for saken innen jul.