Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:301 (2007-2008)
Innlevert: 28.11.2007
Sendt: 28.11.2007
Besvart: 03.12.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Rygge Sivile Lufthavn har nylig fått avslag både på søknad om utvidet åpningstid på 1 time (en halv time morgen og en halv time kveld) og anke på avslag på opprinnelig søknad. Det er bare fylkesmannen i Østfold som har gått imot søknaden; alle berørte kommuner har anbefalt søknaden. Avslaget truer den nye flyplassens økonomiske grunnlag og gir flyplassen ulike konkurransevilkår i forhold til eksisterende flyplasser.
Vil statsråden gripe inn slik at søknaden om åpningstid imøtekommes og like vilkår sikres?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I konsesjonen for Moss lufthavn, Rygge er det bestemt at Luftfartstilsynet skal fastsette åpningstidene for lufthavnen. Dette gjorde Luftfartstilsynet ved vedtak av 25. september 2007. Under forberedelsen av dette vedtaket sendte Forsvaret ved Generalinspektøren for Luftforsvaret (som konsesjonshaver) et brev til Luftfartstilsynet hvor det ba tilsynet om å fastsette åpningstiden til 06.30 - 23.30. I sitt endelige vedtak valgte Luftfartstilsynet likevel å fastsette åpningstiden til kl. 07.00 - 23.00. Etter det jeg forstår var dette i tråd med konsesjonssøknaden og de konsekvensutredningene som ble presentert i tilknytning til denne.

Ved brev av 16. oktober 2007 til Luftfartstilsynet har Forsvaret påklaget åpningstidsvedtaket, og i brev av 23. november 2007 til Samferdselsdepartementet har Luftfartstilsynet informert departementet om at det ikke finner grunn til å omgjøre sitt opprinnelige vedtak. Saken ligger derfor til behandling i Samferdselsdepartementet som en ordinær klagesak.

Formelt sett foreligger det ikke noe avslag på søknad om utvidet åpningstid.

Klagesaken er ennå så ny for meg og mitt embetsverk at det ikke er forsvarlig av meg å uttale meg om realiteten i saken.