Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:349 (2007-2008)
Innlevert: 06.12.2007
Sendt: 06.12.2007
Besvart: 14.12.2007 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I en pressemelding fra NTB 5. desember 2007 uttaler statsråd Solheim at "det er viktig å satse raskt på annengenerasjons biodrivstoff som framstilles på cellulose og avfall fra skogen."
Hvordan satser Regjeringen på forskning, utvikling og igangsetting av industriell produksjon av annengenerasjons biodrivstoff i Norge?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringen har gitt - og gir fortsatt - betydelige FoU-midler til forskningsprogrammet RENERGI i regi av Norges Forskningsråd, som omfatter fremtidens rene energisystemer, bl.a. for transportsektoren. Hovedfokus her er lagt på miljøvennlig transportteknologi, hydrogen, biodrivstoff og annen fornybar energi.

I tillegg har Regjeringen nylig styrket forskningsinnsatsen innenfor bioenergi, inkludert biodrivstoff, med 16 millioner kroner for 2008.

Vi mener videre at det er viktig å styrke arbeidet for miljøvennlig transport. Regjeringen har derfor besluttet å utrede spørsmålet om å opprette et eget organ, Transnova, som bl.a. vil kunne gi direkte finansiell støtte til prosjekter som ikke blir realisert på grunn av kapitalmangel eller strukturelle barrierer.