Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:355 (2007-2008)
Innlevert: 06.12.2007
Sendt: 07.12.2007
Besvart: 14.12.2007 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Når vil statsråden avgjøre saken om vern av Trillemarka?

Begrunnelse

Grunneierne og kommunene har nå ventet på avgjørelsen i denne saken i over ett år. Den forrige miljøvernministeren, Helen Bjørnøy, lovet gjentatte ganger å avgjøre hvor stort område av Trillemarka som skulle vernes. Men tidspunktet for avgjørelsen ble stadig flyttet. Først til jul 2006, så før påske 2007 og senere var løftet før sommeren 2007. Saken er ennå ikke avklart.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Vernesaken for Trillemarka-Rollagsfjell er en kompleks sak som involverer svært viktige verneverdier, samtidig som ulike parter har engasjert seg sterkt for ulike løsninger i saken.

Regjeringen arbeider grundig med saken, med sikte på å komme fram til en god løsning. Foreløpig er det ikke mulig å si når Regjeringens avklaring vil foreligge.

Jeg viser for øvrig til at det er etablert en vederlagsordning slik at skogeierne ikke skal bli økonomisk skadelidende i saksbehandlingsperioden. Vederlagsordningen er også omtalt i brev av 23. november 2006 fra daværende statsråd Helen Bjørnøy til Stortinget v/ Energi- og miljøkomiteen, i forbindelse med behandlingen av Dok. 8:12 (2006-2007). Utbetalingen av vederlag til grunneierne i Trillemarka-Rollagsfjell er nå ca. 2,3 mill. kr. årlig.