Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:357 (2007-2008)
Innlevert: 07.12.2007
Sendt: 10.12.2007
Besvart: 17.12.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge Finansavisen 7/12-07 blir trolig oljeinvesteringene i Norge neste år 25 milliarder høyere enn Finansdepartementet har anslått. Selv om ca. halvparten av dette skyldes økte priser, vil dette likevel bety en langt høyere etterspørsel enn forutsatt.
Kan finansministeren gi en vurdering av om en slik økning av oljeinvesteringene vil medføre noen endring av Finansdepartementets anslag på prisstigning, lønnsstigning og rentenivå for budsjettåret 2008?

Begrunnelse

Undertegnede har forståelse for at det er svært vanskelig å gi nøyaktige anslag på hvor store oljeinvesteringene blir. Det er selvfølgelig heller ikke noe ønskelig at nivået på oljeinvesteringene skal styres på noen måte politisk. Bakgrunnen for spørsmålet skyldes derfor bare et ønske om å få en vurdering på om en slik endring vil påvirke andre tall i budsjettet for 2008.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Vedleggstabell 4.2 i Nasjonalbudsjettet 2008 (NB08) viser Finansdepartementets siste anslag på bruttoinvesteringer i oljeutvinning og rørtransport for 2007 og 2008, målt i løpende priser. For 2008 ble disse anslått til 119,6 mrd. kroner. I SSBs investeringstelling for 4. kvartal 2007 anslås nyinvesteringer i oljeutvinning og rørtransport i 2008 til 126,7 mrd. kroner. Det knytter seg imidlertid betydelig usikkerhet til disse anslagene. Anslagene i SSBs investeringstelling er heller ikke direkte sammenliknbare med Finansdepartementets tall, bl.a. inkluderer ikke investeringstellingen anslag for felt under vurdering.

Finansdepartementet vil komme tilbake med nye anslag for norsk økonomi, herunder anslag for investeringer i oljeutvinning og rørtransport i Revidert nasjonalbudsjett 2008.