Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:366 (2007-2008)
Innlevert: 07.12.2007
Sendt: 10.12.2007
Besvart: 18.12.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): De aller fleste standby-funksjoner har et strømforbruk på 1W. I et oppslag i VG 03.12.07 gir Åslaug Haga uttrykk for at man kan spare 1 twh årlig bare gjennom å skru av elektriske apparaters standby knapp.
Hvilke beregninger ligger bak dette tallet?

Begrunnelse

I VG 03.12.07 sier Haga følgende: "- Alt som kreves er at folk kommer seg opp av sofaen og slår av strømmen på Tv-en og stereoanlegget når de ikke bruker dem. Det gir 1 twh i innsparing".
Senior energirådgiver i Enova, Frode Olav Gjerstad, sier på Enovas websider (http://www.enova.no/?itemid=3954) at "Norges totale standby-forbruk estimeres til ca. 392 GWh".

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: I Norge har vi ikke statistikk for formålsfordeling av elektrisitetsbruken. Enhver beregning eller antagelse om andelen som brukes til ulike formål vil derfor være usikre. Enova har beregnet forbruket til stand-by i Norge til om lag 400 GWh. I tilsvarende undersøkelser for andre europeiske land har en kommet til en høyere andel av elektrisitetsforbruk til standby-funksjoner. IEA sier for eksempel at forbruket typisk utgjør 5-10 prosent av elektrisitetsforbruket i boliger. Dersom gjennomsnittlig elforbruk i boligene i Europa er 5000 kWh, utgjør dette mellom 250 - 500 kWh pr bolig. Om man legger til grunn et stand-by forbruk på 500 KWh per husholdning i Norge, tilsvarer det et forbruk på 1,1 TWh.

Mer robuste tall for forbruk til stand-by vil sannsynligvis fremkomme gjennom ulike prosjekter som gjennomføres, blant annet i Norden. Mitt hovedbudskap i artikkelen er at bruken av elektrisitet til stand-by er betydelig og at det er forholdsvis enkelt å gjøre noe med det. Anslaget på 1 TWh er også innenfor hva som er et rimelig intervall for hva elektrisitetsbruken til stand-by kan være.