Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:373 (2007-2008)
Innlevert: 10.12.2007
Sendt: 11.12.2007
Besvart: 18.12.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Undertegnede er gjort kjent med forslag om å legge ned Telemark rehabiliteringssenter. Dette står etter undertegnedes syn i sterk kontrast til Regjeringens uttalelser knyttet til rehabilitering og opptreningsinstitusjonenes fremtidige rolle. Pasientene som i dag er på denne institusjonen, er 100 % sykehuspasienter, og vil derfor måtte bli overflyttet til sykehusene i Telemark og Vestfold.
Mener statsråden en slik nedleggelse vil bidra til en uttalt målsetting om en kraftig satsning på rehabilitering?

Begrunnelse

Undertegnede er gjort kjent med forslag om å legge ned Telemark rehabiliteringssenter, dette som følge av kutt for Spesialsykehuset for rehabilitering i Stavern på 35 millioner. Dette står etter undertegnedes syn i sterk kontrast til Regjeringens uttalelser knyttet til rehabilitering og opptreningsinstitusjonenes fremtidige rolle. Pasientene som i dag er på denne institusjonen er 100 % sykehuspasienter, og vil derfor måtte bli overflyttet til sykehusene i Telemark og Vestfold. Rehabiliteringssenteret er i dag i økonomisk balanse, og det er stor grunn til å anta at det vil være samfunnsøkonomisk ufornuftig å legge ned senteret.
Rehabiliteringssenteret i Telemark er videre det eneste offentlige tilbudet i regionen, og undertegnede er derfor svært overrasket over forslaget om nedleggelse.
Direktør Jørn Jacobsen sier til NRK at et slikt kutt vil ramme hardt: "Det vil få alvorlige konsekvenser for rehabilitering i hele gamle Helse Sør. Det vil gå ut over store pasientgrupper hvis vi må kutte så store summer, sier han."
Det siste året er hver sjette rehabiliteringsseng forsvunnet i Norge, noe som medfører behov for et krafttak på rehabiliteringsområdet. Undertegnede ønsker å få tilbakemelding fra statsråden på om nedleggelse av rehabiliteringssenteret i Telemark er i tråd med Regjeringens ønskede politikk.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Telemark Rehabilitering er en enhet under Spesialsykehuset for Rehabilitering, som igjen er en del av rehabiliteringstilbudet ved Rikshospitalet HF. Driften ved Telemark Rehabilitering har siden enheten ble overført fra Telemark fylkeskommune til tidligere Helse Sør RHF vært fullfinansiert fra det regionale helseforetaket.

Helse Sør-Øst RHF opplyser i dag at det ikke er planlagt avkorting eller innsparing i denne finansieringen i 2008. I driftsavtalen med Rikshospitalet HF blir det tatt inn krav om å opprettholde rehabiliteringstilbudet ved Telemark Rehabilitering på minst samme nivå som i 2007.

Styret ved Rikshospitalet HF besluttet 13. desember at driften ved Telemark Rehabilitering opprettholdes på dagens nivå.