Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:393 (2007-2008)
Innlevert: 14.12.2007
Sendt: 17.12.2007
Besvart: 21.12.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): En bedrift som ønsker å importere helsekostprodukter fra USA har møtt en byråkratisk mur hos tollmyndighetene i Borg. Mattilsynets grensekontroll hindrer import av produktene fordi de hevder at feil myndighet i USA har undertegnet eksportpapirene. Bedriften får ingen hjelp fra offentlige myndigheter for å få løst saken, og amerikanerne liker svært dårlig holdningen til norske myndigheter.
Hvordan kan statsråden bidra til å løse denne saken?

Begrunnelse

En bedrift som ønsker å importere produkter fra USA har møtt en betydelig byråkratisk jungel i Norge. Mattilsynet har ikke lagt inn nok ressurser på å løse saken slik at bedriften kan få produktene ut på markedet.
Dersom næringsmidler fra USA inneholder minst 50% melkebestandeler, er de grensekontrollpliktige hos Mattilsynets grensekontroll, og da skal et bestemt helsesertifikat medfølge, der det signeres på folkehelsemessige og dyrehelsemessige betingelser. Det amerikanske landbruksdepartementet (USDA) har delegert signeringen av dette helsesertifikatet til Agricultural marketing Service - Dairy Programs som er en offentlig myndighet som sorterer under USDA. Det norske Mattilsynet mener at USDA ikke kan delegere internt signeringen til en ikke-verterinær. Norge har ikke meldt kravet om veterinær signatur inn til WTO. 24 EU-land aksepterer helsesertifikatet signert slik USDA har gjort i denne saken.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Representanten Asmyhr skriver i sitt spørsmål at Mattilsynets grensekontroll hindrer import av helsekostprodukter fra USA med begrunnelse i at feil myndighet i USA har undertegnet eksportpapirene. Asmyhr spør hvordan Statsråden kan bidra til å løse saken.

Mattilsynet sier i sin redegjørelse at et vareparti proteinpulver eller proteindrikk fra USA ble avvist ved Mattilsynets grensekontrollstasjon i Borg Havn den 30.11.2007, grunnet manglende veterinær underskrift på helsesertifikatet som fulgte forsendelsen.

Denne type vare skal ved import til Norge følges av helsesertifikat fastsatt i EØS-regelverk. Folkehelsemessige krav i sertifikatet skal underskrives av offentlig inspektør og dyrehelsemessige forhold skal bekreftes av offentlig veterinær. Sertifikatet som fulgte forsendelsen var for begge hensyn underskrevet av offentlig inspektør og ble avvist på grunnlag av dette. Mattilsynet har ikke bestridt amerikansk kompetent myndighet som har utstedt sertifikatet, men har ikke fått dokumentert at kravet til underskrift av veterinær kan fravikes ved denne type import fra USA.

Mattilsynet har mottatt flere mail fra den amerikanske ambassaden i Stockholm samt fra amerikansk ambassaderåd i Brüssel. I disse mailene informeres det om og henvises til bilateral avtale som regulerer handel mellom EU og USA, samt til et internt delegeringsbrev i USA.

Bilaterale avtaler mellom EU og USA er formelt ikke gyldig for Norge, men grunnet vårt ellers harmoniserte regelverk for importkontroll, har Mattilsynet i praksis godtatt dokumenter som baserer seg på denne type avtaler. Ambassaden har ikke dokumentert at denne avtalen åpner for unntak for kravet om veterinær signatur.

Den amerikanske ambassaden i Stockholm hevder overfor Mattilsynet at denne type sertifikat godtas av flere EU-land. Mattilsynet har derfor sendt forespørsel til EU-kommisjonen for å få deres syn på saken, men har ennå ikke fått svar på henvendelsen. Saken har også muntlig vært diskutert med andre lands tilsynsmyndigheter og Mattilsynet har her fått støtte for sin praksis.

Varepartiet ankom Mattilsynets grensekontroll i Borg Havn den 7. oktober og importør ble oppfordret til å fremskaffe korrekt sertifikat for import. Da dette ikke ble gjort, fattet grenseveterinæren avvisningsvedtak den 30. november, og vedtaket er per 17. desember ikke påklaget.

For å opprettholde de gode norsk dyrehelsa og sikre trygg import er det viktig at det veterinære grensekontrollregelverket blir overholdt.

Mattilsynet har lagt ned et betydelig arbeid for å belyse denne saken før det ble fattet avvisningsvedtak og jeg går ut ifra at de vil gjennomgå og eventuelt endre sin praksis dersom ytterligere vurderinger/opplysninger skulle tilsi dette.