Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:402 (2007-2008)
Innlevert: 17.12.2007
Sendt: 18.12.2007
Besvart: 21.12.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Det går mot rekordunderskudd i Helse Sør-Øst RHF i år. Blant årsakene vises det til høyere lønnsvekst og aktivitet enn forutsatt. Rikshospitalet varsler nå at det vil kuttes 700 årlige hjerteoperasjoner og flere andre sentrale pasientbehandlinger i 2008 for å gå i balanse.
Hva har lønnsveksten for henholdsvis leger og sykepleiere ved Rikshospitalet vært årlig i 2006 og 2007?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg vil innledningsvis understreke at det foreløpig er ikke fattet noen endelige beslutninger om hvilke tiltak som vil være nødvendig for å bringe budsjettet til Rikshospitalet HF i balanse i 2008. Jeg har nå bedt Helse Sør-Øst RHF om en redegjørelse for situasjonen.

Når det gjelder det konkrete spørsmålet om lønnsvekst har jeg fått opplyst fra Helse Sør-Øst RHF at lønnsveksten for overleger ved Rikshospitalet HF fra 2006 til 2007 er beregnet til 4,14 pst. mens veksten er 2,18 pst. for assistentleger. For sykepleiere er tilsvarende tall 4,64 pst. Spesialsykepleiere har i samme tidsrom hatt en lønnsvekst på 7,07 pst.

Tallene baserer seg på samtlige ansatte i stilling som sykepleiere og leger pr. 31. desember 2006 og 20. desember 2007. Kompensasjon for vakt og andre variable tillegg er ikke inkludert i lønnsveksten. Den sterke veksten for spesialsykepleiere har sin bakgrunn i sammensetningen av det sentrale lønnsoppgjøret for denne gruppen i 2007 (6,3 pst.).