Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:430 (2007-2008)
Innlevert: 04.01.2008
Sendt: 07.01.2008
Besvart: 14.01.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I Varden 4.01.08 er det et oppslag om at Skanska gir bonus til sjåfører som salter mindre. Flere brukere er bekymret, og mener at mindre salting på disse strekningene går ut over trafikksikkerheten.
Mener statsråden at inngåelse av slike avtaler er uproblematiske, eller er dette forhold som statsråden vil se nærmere på?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Oppslaget i Varden det vises til i spørsmålet, er basert på et intervju med entreprenørselskapet Skanska som er bekymret over at saltforbruket er for høyt på Lifjellkontrakten i Øvre Telemark distrikt. Av artikkelen går det fram at de ved å innføre et bonussystem, oppmuntrer til riktig salting samtidig som det er en forutsetning at en holder de kravene som er satt for vedlikeholdet.

Jeg vil påpeke at det ikke alltid er slik at jo mer salt som brukes, dess bedre blir effekten. Ved en gitt temperatur vil effekten av saltet ikke øke etter at en har nådd den saltkonsentrasjonen som skal til for å smelte snøen på vegbanen. Dersom saltkonsentrasjonen er for høy, vil man få en overmettet saltoppløsning, en såkalt kuldeblanding. Ved bruk av for mye salt kan en risikere at vegbanen fryser til igjen. Korrekt saltmengde er avhengig av forholdene på vegen, om det saltes preventivt, om det saltes for å fjerne is, eller for å hindre at snøsåle fester seg.

Det er samtidig viktig at bruk av salt har negative konsekvenser for miljøet. Statens vegvesen er opptatt av at en bruker riktig mengde salt, tilpasset de aktuelle vær- og trafikkforholdene. På bakgrunn av dette arrangerte vegvesenet i Øvre Telemark distrikt en temadag om salting. Her fikk alle utførende entreprenører i distriktet ekstra opplæring i bruk av salt. Deretter ble entreprenørene bedt om å fokusere på å bruke riktig saltmengde under forskjellige værforhold, med spesiell fokus på salting under snøvær, hvor det helt klart ble benyttet for store saltmengder. Statens vegvesen har ikke gitt konkrete føringer på hvordan dette skulle oppnås. Bonussystemet er et virkemiddel Skanska som utførende entreprenør har vurdert som effektivt for å redusere saltbruken ned mot et optimalt nivå.

I arbeidet med å redusere saltbruken til et optimalt nivå, er det ikke foretatt endringer i funksjonskravene i kontrakten. Kravene i kontrakten følges opp på samme måte som tidligere, og det er ikke konstatert flere eller større avvik i kontrakten som følge av sterkere fokus på riktig saltbruk.

Jeg vil understreke at jeg er positivt til alle typer tiltak som bidrar til mer optimal bruk av salting. Det er her viktig at vi ivaretar trafikksikkerheten samtidig som belastningen på natur og miljø reduseres.