Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:495 (2007-2008)
Innlevert: 18.01.2008
Sendt: 18.01.2008
Besvart: 24.01.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): På årsmøtet i Natur og ungdom kom miljø- og bistandsminister Erik Solheim med indikasjoner på at Goliatfeltet ikke nødvendigvis ville bli bygget ut. Olje- og energiminister Åslaug Haga tilbakeviste denne uken utsagnet og uttalte at hun legger til grunn at Goliatfeltet bygges ut.
Kan ministeren bekrefte at disse uttalelsene står ved lag, og at Goliatfeltet vil bli bygget ut?

Begrunnelse

Flere medier har denne uken vist til de uenigheter og ulike uttalelser som har fremkommet fra Regjeringen, blant annet i forhold til utbygging av oljefeltet Goliat. Motstridene signaler fra den sittende regjering skaper usikkerhet og lite forutsigbarhet. Det er ønskelig med en avklaring på Regjeringens faktiske holdning til utbygging av Goliatfeltet.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Miljø- og bistandsminister Erik Solheim uttalte på Natur og ungdoms landsmøte at det ikke er en selvfølge at Goliatfeltet blir bygget ut, og at saken skal behandles i regjeringen. Dette er riktig. Rettighetshaverne i Goliat har fått utvinningstillatelse etter petroleumsloven. En utvinningstillatelse gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleumsforekomster som omfattes av tillatelsen.

Dersom rettighetshaverne fremmer en plan for utbygging og drift, og planene tilfredsstiller alle de krav som stilles, herunder de strenge kravene til miljø som er lagt fram i forvaltningsplanen, legger jeg til grunn at Goliatfeltet vil bli bygget ut. Dette vil imidlertid regjeringen ta stilling til når rettighetshaverne har fremmet en utbyggingsplan. Så vil saken bli fremmet for Stortinget på vanlig måte.