Skriftlig spørsmål fra Sigmund Kroslid (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:497 (2007-2008)
Innlevert: 18.01.2008
Sendt: 21.01.2008
Besvart: 28.01.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sigmund Kroslid (KrF)

Spørsmål

Sigmund Kroslid (KrF): Jeg viser til forslag om å avvikle Mandal Sykehus, samt uttalelser i Fædrelandsvennen 17.1.08 fra direktør Jan Roger Olsen om å vurdere avvikling av fødeavdeling og og akuttfunksjoner ved Flekkefjord Sykehus. Motivet er å spare penger. Slike store endringer kan være første steg på veien til nedleggingsforslag av nok et sykehus på Sørlandet. Ifølge Soria Moria-erklæringen skal ingen lokalsykehus nedlegges.
Kan statsråden garantere at Flekkefjord Sykehus ikke vil bli rammet i de prosesser som nå pågår?

Begrunnelse

Befolkningen på Listerregionen reagerer sterkt på de initiativene som er tatt og som er varslet fra Sørlandet Sykehus. Fremtidige avviklinger presenteres og konkretiseres i media, endog før utredning er foretatt. Med andre ord er målet klart, beregningene gjenstår. Dette skaper stor engstelse og usikkerhet både i befolkningen og blant personalet på Flekkefjord Sykehus. Uroen blir ikke mindre av at det eneste motivet for fremtidige endringer er å spare penger.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Sørlandet sykehus HF skal gjennom sine samlede tilbud ved sykehusene i Arendal, Flekkefjord, Kristiansand og Mandal sikre befolkningen på Sørlandet et spesialisthelsetjenestetilbud. Helse Sør-Øst RHF har et helhetlig ansvar for å styre og koordinere ressursinnsats og tjenestetilbud i regionen. Helse Sør-Øst RHF har en oppgave i å håndtere sine utfordringer slik at målene om effektiv ressursbruk og økonomisk balanse nås, samtidig som vi opprettholder et spesialisthelsetjenestetilbud med høy kvalitet for innbyggerne på Sørlandet.

Når det gjelder Mandal sykehus, vil jeg vise til de budsjettprosesser som nå skjer ved Sørlandet sykehus HF og Helse Sør-Øst RHF. Dersom endringer som er vedtatt lokalt, fører til en vesentlig endring av pasienttilbudet i regionen, skal saken først behandles i styret i Helse Sør-Øst og deretter i Helse- og omsorgsdepartementet, jf. helseforetakslovens § 30.

Så til representantens spørsmål om Flekkefjord sykehus. Helse Sør Øst RHF har i dag forsikret meg om at det stadig arbeides med fornyelse og forbedring av sykehustilbudet på Sørlandet, men det er ikke aktuelt å legge ned akuttfunksjoner og fødetilbudet i Flekkefjord.