Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:499 (2007-2008)
Innlevert: 18.01.2008
Sendt: 21.01.2008
Besvart: 31.01.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Miljøvernminister Erik Solheim har refset StatoilHydro og mener selskapet forsøker å presse Regjeringen til å vedta en mer miljøskadelig klimapolitikk. Kritikken kom fram under et møte med forskere og representanter for miljø- og utviklingsorganisasjonene om veien videre etter klimatoppmøtet på Bali i fjor. Bakgrunnen er StatoilHydros uttalelser om å åpne flere områder på norsk sokkel for petroleumsvirksomhet.
Er statsråden enig i at StatoilHydro skal knebles fra den offentlige debatt?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Oljevirksomheten er svært viktig for arbeidsplasser, velferd og inntekter i Norge. Vi vet også at oljevirksomheten medfører en risiko for negative konsekvenser for miljøet. Regjeringen tar de grep som er nødvendig for å redusere denne risikoen, blant annet ved å balansere de ulike samfunnsinteressene. Vi skal ha en bærekraftig utvikling i petroleumsnæringen.

I utviklingen og gjennomføringen av petroleumspolitikken støtter vi oss på faglige råd og ekspertise. Vi lytter også til synspunkter fra næringen og andre aktører som er involvert i eller opptatt av petroleumsvirksomheten, herunder representanter fra kunnskapsmiljøene og frivillige organisasjoner.

Det er naturlig og viktig at det er en debatt omkring Norges viktigste næring. Jeg er svært opptatt av at vi skal ha debatt og åpenhet omkring petroleumsvirksomheten og jeg har tatt flere skritt for å bidra til dette. Vi har nylig innført et system med åpne høringer der alle samfunnsinteresser får uttale seg om hvilke områder som skal lyses ut i konsesjonsrundene.

I en slik debatt må alle kunne uttale seg. Dette gjelder selvsagt også StatoilHydro og andre oljeselskaper som opererer på norsk sokkel. Det er ikke til å undres over at det selskapet som er den største operatøren på norsk sokkel - og som har definert norsk sokkel som meget viktig for selskapet i tiden framover også har synspunkter i det offentlige ordskiftet om norsk oljepolitikk.

Når det gjelder åpning av nye områder, vil dette være gjenstand for omfattende utredninger og offentlige høringer. For de områder som ligger innenfor forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten har vi lagt et løp frem til 2010. Det er dernest regjeringen og stortinget som tar de endelige beslutningene og legger rammevilkårene for petroleumsvirksomheten.