Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:508 (2007-2008)
Innlevert: 21.01.2008
Sendt: 22.01.2008
Besvart: 25.01.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): På Nord-Fosen, samt mange områder i Namdalen, er det manglende dekning for det nye digitale bakkenettet for tv.
Hva vil statsråden gjøre for å bedre dekningsgraden for det nye digitale bakkenettet for tv?

Begrunnelse

I kommunene Osen og Roan i Sør-Trøndelag er dekningsgraden for det nye digitale bakkenettet for tv dårlig. Det samme gjelder kommunene Flatanger, Rørvik, Lierne og Fosnes i Nord-Trøndelag. I kommunene Grong, Namsos, Namskogan og Høylandet er dekningsgraden variabel. På denne bakgrunn stiller jeg spørsmålet til statsråden. Det må være en forutsetning at innbyggerne i disse komunene skal ha samme tilgang til det nye digitale bakkenettet for tv som innbyggerne i landets øvrige kommuner.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det digitale bakkenettet bygges ut fylke for fylke etter en fastlagt tidsplan. I Sør-Trøndelag har de digitale sendingene allerede startet. I Nord-Trøndelag åpner de digitale sendingene først i november i år. Likevel er det en rekke husstander i Nord-Trøndelag som allerede kan motta signaler fra blant annet Mosviksenderen som også forsyner deler av Sør-Trøndelag.

Stortinget har satt som krav at det digitale bakkenettet skal dekke 95 prosent av husstandene i Norge. Alle som bor utenfor dekningsområdet vil imidlertid kunne kjøpe satellittmottak uten abonnement og få et såkalt NRK-kort. Dermed vil alle i Norge kunne få se NRK sine kanaler gratis, også de som bor i områder som ikke kan ta imot signaler fra det ordinære digitale bakkenettet.

Dersom en ikke får inn signalene ved bruk av vanlig antenne, ikke har kabel-TV og heller ikke kan benytte parabolantenne, vil en få dekning fra et supplerende nett kalt "satellittskyggenettet". Satellittskyggenettet blir bygget ut etter at det digitale bakkenettet er ferdigstilt. Enkelte husstander kan derfor oppleve å ikke få dekning før nærmere avstengningen av de analoge signalene. I Trøndelagsfylkene stenger de analoge sendingene først i november 2009.