Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:520 (2007-2008)
Innlevert: 24.01.2008
Sendt: 25.01.2008
Besvart: 31.01.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Salg/bruk av Viberodden fyr var lenge et tema hos statsråden. Aktørene i Egersund regnet saken som avklart basert på en 30 års leieavtale med Kystverket. Nå har det oppstått en situasjon hvor Kystverkets eiendomsavdeling i Ålesund ikke godtar at investering av vann/kloakk avskrives. Begrunnelsen er at kystverket ikke har bruk for dette. Aktørene i Egersund, som tross alt skal være brukere av anlegget, er sterkt uenig.
Kan statsråden gi status i dette arbeidet, og bidra til en god løsning i saken?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Kystverket har i samarbeid med de største brukergruppene knyttet til utleie av fyrstasjoner utarbeidet en standardavtale for slike leieforhold. Denne standardavtalen legger grunnlaget for likebehandling og ryddige prosedyrer for leietakerne og etaten.

Kystverket opplyser at etaten er positiv til å inngå en 30 års leieavtale for Vibberodden fyrstasjon. Leieforholdet vil bli regulert med utgangspunkt i den fremforhandlede standardavtalen.

Når det gjelder spørsmålet om investeringer skal kunne avskrives, vil formålet ved investeringen avgjøre hvorvidt Kystverket kan godta en avskrivningsavtale. I den konkrete saken som etterspørres er det snakk om å investere i utbedring av vann og kloakk til fyrstasjonen. Bakgrunnen for ønsket er at det skal legges til rette for at allmennheten skal kunne benytte seg av fyrstasjonen. Dette er et formål som Kystverket støtter.

Kystverket opplyser videre at det ut fra spørsmålsstillingen ser ut til å ha blitt en misforståelse i denne saken. Selv om leieavtalens lengde blir satt til 30 år, legges det i nevnte standardavtale til grunn at avskrivninger normalt gjøres over 10 år. Det må her skilles mellom leieavtalens lengde på 30 år og avskrivningstiden på 10 år.

Dersom de fremtidige leietakerne aksepterer disse forhold, er det intet til hinder for å inngå en leieavtale med avskrivningsvilkår for Vibberodden fyrstasjon. Detaljene i hvordan avskrivningen praktisk skal gjennomføres må avklares mellom Kystverket og aktørene i Egersund.

Jeg håper derfor at forhandlingene mellom kommunen og Kystverket vil kunne sluttføres i nær framtid.