Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:525 (2007-2008)
Innlevert: 25.01.2008
Sendt: 25.01.2008
Besvart: 31.01.2008 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Hva kan statsråden gjennom sitt virkemiddelapparat bidra med av økonomisk finansiering for å bidra til en realisering av Norsk Titanium AS sin fabrikk i Tinn kommune, og er det eventuelt aktuelt for statsråden å bidra med finansieringsløsninger utover det som allerede er tilgjengelig i virkemiddelapparatet?

Begrunnelse

Norsk Titanium AS har planer om å bygge en fabrikk i Tinn kommune som kan gi 50 nye arbeidsplasser for et samfunn som gjennom mange år har opplevd fraflytting. For at prosjektet skal bli en realitet, så kan det se ut som om selskapet trenger økonomisk finansiering som går utover de rammer som Innovasjon Norge avd. Telemark disponerer.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Innovasjon Norge har som formål å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Selskapet skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger og ha særlig fokus på regioner og næringer med omstillingsutfordringer.

Innovasjon Norge forvalter midler fra flere departementer og fylkeskommuner. Innovasjon Norge tar selv beslutninger om støtte til enkeltbedrifter. Dette gjelder både med hensyn til støttebeløp og hvilke programmer/tjenester som eventuelt skal benyttes. Beslutningene er basert på uavhengige, faglige vurderinger.

Innenfor de rammene som er nevnt overfor, er det opp til Innovasjon Norge å prioritere mellom aktuelle prosjekt. Nærings- og handelsdepartementet deltar ikke i behandlingen av enkeltsaker.

Ved siden av Innovasjon Norges virkemidler, som for eksempel forsknings- og utviklingskontrakter, kan også SIVAs virkemidler og ordningen med omstillingsmidler for kommunene være aktuelle. Vi forutsetter at alle disse muligheter blir vurdert.