Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:526 (2007-2008)
Innlevert: 25.01.2008
Sendt: 25.01.2008
Besvart: 01.02.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Skagerag Energi har søkt konsesjon for å bygge et gasskraftverk på Herøya i Porsgrunn.
Hvilke krav til rensing av CO2 kan utbygger forvente seg på dette anlegget, og kan utbygger forvente seg at Regjeringen vil bidra til å finansiere et eventuelt renseanlegg på lik linje med det som regjeringen gjør for Mongstad-anlegget?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringen er opptatt av å redusere de globale utslippene av klimagasser. Vi legger opp til at utslippsreduksjonene vil oppnås gjennom en kombinasjon av nasjonale tiltak og bruk av Kyoto-mekanismene, der en betydelig del skjer gjennom nasjonale tiltak.

Regjeringens politikk er at eventuelle tildelinger av nye konsesjoner til gasskraft skal basere seg på CO2-håndtering. Regjeringen bidrar økonomisk til CO2-håndtering fra gasskraftverkene på Mongstad og Kårstø. Gjennom dette vil vi gi et viktig bidrag til å videreutvikle kunnskap om CO2-håndtering, oppskalere slik teknologi og bidra til bred anvendelse av slike teknologier. På kraftvarmeverket på Mongstad sikres CO2-håndtering gjennom gjennomføringsavtalen mellom staten og StatoilHydro og krav i utslippstillatelsen etter forurensningsloven.

Ved fremtidige søknader om konsesjon til nye gasskraftverk, må eventuell støtte til CO2-håndtering vurderes fra sak til sak.