Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:543 (2007-2008)
Innlevert: 29.01.2008
Sendt: 29.01.2008
Besvart: 04.02.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Denne representant har registrert at Utenriksdepartementet har iverksatt en intern evaluering av forhold rundt angrepet på hotell Serena i Kabul, Afghanistan, den 14. januar i år.
Vil departmentet ved gjennomføringen av evalueringen også anvende ekstern ekspertise og i så tilfelle hvilken, når vil resultatet av evalueringen foreligge, og i hvilken form vil evalueringen bli gjort tilgjengelig for Stortinget?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringen ønsker å få belyst alle forhold rundt angrepet mot hotell Serena. Både i Utenriks-, Justis- og Forsvarsdepartementet har det vært gjennomført et omfattende arbeid med å kartlegge det faktiske hendelsesforløpet, herunder de ulike myndighetsorganers rolle. Slik vi ser det besitter de tre departementer, med støtte fra relevante underlagte etater, samlet sett den nødvendige kompetanse for å foreta en grundig evaluering av den tragiske hendelsen. Vår vurdering er derfor at det i denne saken ikke er behov for også å anvende ekstern ekspertise.

Når det gjelder spørsmålet om hvordan resultatet av gjennomgangen vil bli gjort kjent for Stortinget, viser jeg til brev fra utenriksminister Jonas Gahr Støre av 1. februar 2008.