Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:592 (2007-2008)
Innlevert: 04.02.2008
Sendt: 05.02.2008
Besvart: 11.02.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Kan helse- og omsorgsministeren love videreføring av sykehusdriften ved Stensby lokalsykehus?

Begrunnelse

I spørretimen den 30. januar utfordret stortingsrepresentant Gunvald Ludvigsen fra Venstre statsminister Jens Stoltenberg. Han spurte om statsministeren kunne gi en garanti om at ingen lokalsykehus skulle legges ned. Han fikk et krystallklart svar fra statministeren om at ingen lokalsykehus skulle legges ned.
I Eidsvoll Ullensaker Blad den 26. januar sier stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet Sverre Myrli at nedleggelse på Stensby ikke er i tråd med Soria Moria-erklæringen, og at det er grenser for hva man kan fjerne fra Stensby og fortsatt kalle det et sykehus.
Stensby sykehus ligger i et område med sterk befolkningsvekst. Trusselen om snarlig nedleggelse skaper sterke reaksjoner både blant de ansatte og i lokalbefolkningen.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Nye Ahus er dimensjonert ut fra sykehusforbruket for befolkningen for Romerike samt Oslo-bydelene Stovner, Grorud og Alna.

Akershus Universitetssykehus HF besluttet i møte 22. januar 2008 å gjøre endringer i tjenestetilbudet på Stensby sykehus tidligere enn opprinnelig planlagt. Forseringen skyldes at Akershus Universitetssykehus HF gjør omlegginger for å etablere en drift i balanse i 2008.

Det vil, slik jeg kjenner saken, fortsatt være betydelig aktivitet på Stensby sykehus i perioden fram til 2010, men helseforetaket planlegger en gradvis omlegging av tjenestetilbudet med mål om å få til et permanent driftsopplegg på Stensby fra 2010 i samarbeid med berørte kommuner.

Jeg har bedt styret i Helse Sør-Øst RHF om å vurdere saken og se på hvilke konsekvenser de foreslåtte omlegginger vil innebære for Stensby sykehus.