Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:594 (2007-2008)
Innlevert: 04.02.2008
Sendt: 05.02.2008
Besvart: 12.02.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Av VG 29. januar går det frem at på grunn av ambulansemangel i Hallingdal fraktes pasientene til sykehus med buss.
Mener helse- og omsorgsministeren at det er tilfredsstillende utrykningsberedskap i Geilo og Hemsedal, eller vil helse- og omsorgsministeren ta initiativ til forbedringer slik at skituristene kan føre seg trygge?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: I henhold til spesialisthelsetjenesteloven har de regionale helseforetakene ansvaret for ambulansetjenesten på lik linje med annen spesialisthelsetjeneste (§ 2.1.a, 1. ledd pkt 4). Det ligger i de regionale helseforetakenes "sørge for"-ansvar å sikre at befolkningen har en tilstrekkelig utbygd akuttmedisinsk tjeneste som tilfredsstiller både kravet til kvalitet (jfr forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus) og tilgjengelighet.

Den akuttmedisinsk beredskapen innebefatter både leger i vakt, øvrig allmennmedisinsk legetilbud og ambulansetjenesten. Ambulansetjenesten koordineres og prioriteres av AMK-sentralene i tett samhandling med pasientbehandlende lege. Dette er normalt den legen som har vakt i den aktuelle kommunen.

"Helseekspress" er en transporttjeneste, som vanligvis brukes i forbindelse med pasienttransport, men som også kan disponeres av AMK-sentralen ved særskilte behov. Bussen har båreplass og medisinsk utstyr, og det er helsepersonell om bord.

Som følge av representanten sin henvisning til oppslaget i VG 29. januar 2008, har jeg vært i kontakt med Helse Sør-Øst RHF. De opplyser at for den helgen medieoppslaget refererer til, var det syv ambulanser tilgjengelig i Hallingdalsområdet. Dette er det tilsvarende antall ambulanser som har vært tilgjengelig i høysesongen de siste årene. Grunnet et uventet stort antall skadde denne helga, hvorav de fleste var relatert til slalåmbakker, ble det kalt inn ekstraressurser. Det ble gjort en vurdering av skadeomfanget til pasientene, og det ble vurdert at Helseekspressen var et godt egnet tilbud for å sikre rask transport til sykehus. Det vil herunder understrekes at dersom det hadde vært et annet skadeomfang, så ville AMK Buskerud opprettet kontakt med nærliggende AMK-sentraler og rekvirert ett eller flere luftambulansehelikoptre, eller øvrige ambulanseressurser.

Helse Sør-Øst RHF opplyser videre at de i samarbeid med kommunene vil undersøke hvilke faktorer som utløste et så stort antall skadde samtidig. Dette for å se om det er mulig å iverksette forebyggende tiltak i bakkene, slik at lignende situasjoner kan avgrenses.

På bakgrunn av redegjørelsen fra Helse Sør-Øst RHF, mener jeg at de ivaretar sitt "sørge for"-ansvar på en tilfredsstillende måte, både for de som er bosatt i området, men også for tilreisende i høytider.