Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:614 (2007-2008)
Innlevert: 07.02.2008
Sendt: 07.02.2008
Besvart: 14.02.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Vil estimater for mulig potensial for olje- og gassutvinning i Nordland 7 og Troms 2 bli offentliggjort i forbindelse med revisjonen av forvaltningsplan for Barentshavet?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Forvaltningsplanen fastsetter rammene for petroleumsaktivitet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Det skal ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland VII og Troms II i inneværende stortingsperiode. Rammene for næringsaktiviteter vil bli vurdert på nytt med utgangspunkt i det kunnskapsgrunnlaget som foreligger i forbindelse med jevnlig rullering av planen, første gang i 2010. Før den tid er det behov for å styrke kunnskapen om Nordland VII og Troms II. Geologisk kartleggingsarbeid i området i regi av Oljedirektoratet er ett av bidragene for å styrke kunnskapsgrunnlaget.

Regjeringen har fulgt opp vedtakene i St. meld. nr. 8 (2005-2006). Samlede bevilgninger til Oljedirektoratets geologiske kartlegging i disse områdene er i statsbudsjettene 2007-2009 på 420 mill. kroner. Oljedirektoratets seismiske innsamling ble påbegynt sommeren 2007. Videre innsamling er planlagt i 2008 og 2009.

Resultatet av dette arbeidet vil være at Oljedirektoratet i 2010 kan fremlegge oppdaterte estimater for petroleumsressursene i Nordland VII og Troms II. Resultater fra kartlegging av havbunnen gjennom MAREANO-programmet og sjøfugl gjennom SEAPOP-programmet, skal også foreligge. Ved oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i 2010 vil det være naturlig å offentliggjøre resultatene fra den samlede kunnskapsoppbyggingen.