Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:629 (2007-2008)
Innlevert: 07.02.2008
Sendt: 08.02.2008
Besvart: 15.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Hvilke hastigheter kan man kjøre i på eksisterende bane og planlagte prosjekt i InterCity-triangelet?

Begrunnelse

Det ønskes en strekningsvis beskrivelse (gjerne med kart/grafikk) for InterCity-triangelet, som viser topphastighetene. Det er viktig å ta høyde for at høyhastighetstog kan bli en realitet ved opprusting og utbygging av infrastrukturen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Vedlagt følger diagrammer utarbeidet av Jernbaneverket som viser tillatt kjørehastighet på følgende strekninger:

- Oslo S-Kornsjø

- Oslo S-Gardermoen-Eidsvoll

- Oslo S-Lillehammer over Hovedbanen

- Oslo S-Drammen-Hokksund

- Drammen-Skien

Alle nye banestrekninger i intercitytrianglet (Skien-Lillehammer-Halden) planlegges i utgangspunktet for en hastighet på 200 km/t. Gjennom byer og større tettsteder må traséføringen i større grad tilpasses omgivelsene med lavere hastighet som resultat. For eksempel bygges ny bane Lysaker-Sandvika for 160 km/t. Også Asker-Sandvika er bygget for 160 km/t.