Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:645 (2007-2008)
Innlevert: 12.02.2008
Sendt: 13.02.2008
Besvart: 18.02.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Jeg viser til brev av 11. januar 2008 fra Finansdepartementet oversendt til Stortingets presidentskap, med kopi til finanskomiteen, hvor det opplyses om at Finansdepartementets varslede stortingsproposisjon om skatteavtale mellom Norge og USA er utsatt på ubestemt tid.
Kan jeg be om å få opplyst hva konkret denne utsettelsen skyldes, hvorvidt forsinkelsen skyldes saklig/faglig uenighet mellom landene (og i så fall hva), og på hvilket tidspunkt proposisjonen vil være ferdig utarbeidet og kan sendes Stortinget?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: USA har bedt om å gjenoppta forhandlingene. Av hensyn til det videre forhandlingsarbeidet finner jeg det ikke hensiktsmessig å gå inn på hvilke forhold USA nå ønsker å vurdere på nytt og hva som er bakgrunnen for dette.

På det nåværende tidspunkt er det usikkert når det vil kunne foreligge et ferdigforhandlet utkast til ny dobbeltbeskatningsavtale som er klart for undertegning.