Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:662 (2007-2008)
Innlevert: 14.02.2008
Sendt: 15.02.2008
Besvart: 25.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Kan statsråden foreta seg noe for å bedre frekvensen og regulariteten på gjennomføringen av kolonnekjøring over Hardangervidda rv 7?

Begrunnelse

Trafikanter på fjelloverganger i Sør-Norge har hatt vanskelige tider i vinter. På fjellovergangen, Hardangervidda rv 7, opplever trafikanter å stå i 6-7 timer og vente i påvente av følge/brøytebil ved kolonnekjøring, fordi følgebilrutinene er blitt endret. Opplegget beskrives som tungvint og lite rasjonelt. Blant annet beskrives en situasjon der kolonnenene både fra øst og vest følges av en og samme bil over hele fjellpartiet. Tidligere var det to følgebiler, en fra hver side av vidda, og når kolonnene møttes på Halne fjellstue, returnerte følgebilene med møtende kolonne. Det nye opplegget medfører mer enn dobbelt så lang ventetid for trafikantene. Da det ofte ikke er dårlig vær, men f.eks. smal veibane o.l. som er årsaken til kolonnekjøring, er dette kilde til stor irritasjon.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Kolonnekjøring innføres når værforholdene er for dårlige til å tillate fri ferdsel, men likevel bedre enn det som tilsier full stenging.

På bakgrunn av hendelser med kolonnekjøring vinteren 2006/2007, der et stort antall personer ble sittende fast inne på fjellet, har Statens vegvesen gjennomgått og endret rutinene som regulerer midlertidig stenging og kolonnekjøring. Tidligere var det kun en begrensning i antall kjøretøy som kunne medtas i en kolonne, mens det nå er en øvre begrensning i hvor mange personer som kan være med i en kolonne. Denne begrensningen i antall personer skal fastsettes i samråd med lokal redningstjeneste. Likeledes skal det normalt ikke være mer enn én slik kolonne inne på fjellet samtidig. Det kan gjøres unntak fra disse begrensningene dersom det er smal veg, og ikke dårlig sikt, som er årsak til kolonnekjøringen.

De endrede rutinene er gjennomført utelukkende av sikkerhetsmessige grunner. Erfaringene sist vinter viste at det ikke skal mye til før kolonner med et stort antall biler blir sittende fast.

Jeg har full tillit til at Statens vegvesen gjør det som kan gjøres for å avvikle trafikken best mulig under vanskelige værforhold på fjellovergangene. Jeg har forståelse for at lang ventetid skaper irritasjon hos trafikantene, men det er trafikantenes sikkerhet som må ha førsteprioritet.