Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:709 (2007-2008)
Innlevert: 26.02.2008
Sendt: 27.02.2008
Besvart: 04.03.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Når vil den varslede oljemeldingen bli fremlagt for behandling i Stortinget?

Begrunnelse

Representanter fra regjeringspartiene har ved flere anledninger, senest i debatten om Skarv-utbyggingen (St.prp. nr. 5 (2007-2008), varslet at oljemeldingen vil bli fremlagt for behandling i Stortinget i løpet av 2008. Oljemeldingen fremgår ikke blant de sakene som til nå er varslet fremlagt for energi- og miljøkomiteen våren 2008 ev. høsten 2008.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen forbereder en stortingsmelding om petroleumsvirksomheten, men tidspunktet for når meldingen skal legges frem for Stortinget er ikke avklart. En planlegger at meldingen skal fremmes sent i 2008 eller tidlig i 2009 og vil varsle Energi- og miljøkomiteen om dette.