Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:831 (2007-2008)
Innlevert: 12.03.2008
Sendt: 17.03.2008
Besvart: 28.03.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Kan helseministeren bekrefte at pålegget i oppdragsdokumentene om å innføre hørselsscreening på alle landets fødestuer står fast?

Begrunnelse

Tidlig stadfestelse av hørselsnedsettelse/døvhet hos barn er nødvendig for å komme tidlig i gang med høreapparat eller CI, noe som er av avgjørende betydning for barnets utvikling av hørsel og talespråk. Det ble i 2007 innført hørselsscreening ved ca. 50% av landets fødestuer. Det følger av oppdragsdokumentene til landets fire helseregioner at det i løpet av 2008 skal innføres hørselsscreening på samtlige fødestuer/avdelinger.
Ifølge undersøkelse som Hørselshemmedes Landsforbund har gjort, så følges dette ikke opp på de store sykehus som Ullevål og Asker og Bærum sykehus, da disse sykehusene er varslet om at eventuelle funn ikke vil bli fulgt opp på Rikshospitalets øre-nese og halsavdeling. Disse to sykehusene har om lag 9 800 av de ca. 60 000 barn som fødes i året.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: I oppdragsdokumentene for 2008 til de regionale helseforetakene er det satt krav om at hørselscreening av nyfødte skal innføres ved alle landets fødeinstitusjoner i tråd med Nasjonale faglige retningslinjer for syn, hørsel og språk hos barn fra Sosial- og helsedirektoratet (IS-1235).

Helse Sør-Øst RHF opplyser at det faglige ansvaret for innføring og oppfølging av hørselscreening av nyfødte ved Rikshospitalet, Ullevål universitetssykehus og Sykehuset Asker og Bærum er forankret i høresentralen ved øre-nese-halsavdelingen ved Rikshospitalet. Audiografer, leger og annet spesialisert personale må frigjøres for gjennomføringen av opplæring i de lokale fødeavdelinger som selv skal stå for primærscreening. Oppfølging av barn der det finnes grunn til mistanke om hørselskade vil skje i høresentralen ved Rikshospitalet. Helse Sør-Øst opplyser videre at høresentralen nå prioriterer personalressurser for igangsetting av hørselscreening også ved Ullevål universitetssykehus og Sykehuset Asker og Bærum.

Jeg kan forsikre representanten Berit Brørby at de overordnede kravene som er satt i oppdragsdokumentene står fast fra min side. Helse Sør-Øst RHF har nå også forsikret meg om at kravene i oppdragsdokumentet vil bli prioritert uavhengig av omstillingskravene for 2008.