Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:819 (2007-2008)
Innlevert: 13.03.2008
Sendt: 14.03.2008
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 27.03.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Bostøttereglene gjør det vanskelig for blant annet unge på midlertidig uførestønad å bo i kollektiv.
Mener statsråden at dette er fornuftig?

Begrunnelse

Ifølge regelverket for bostøtte må boligene oppfylle bestemte krav for at det skal kunne utbetales bostøtte. Boligen skal som hovedregel være selvstendig, med egen inngang, kjøkken, bad, soverom og oppholdsrom. Husbankreglene sier dessuten at den enkeltes personlige økonomi i for eksempel et bokollektiv skal slås sammen med de andre leietakernes økonomi, og at husstanden skal ses på som en familie med felles økonomi. Disse bestemmelsene gjør det vanskelig for blant annet unge på midlertidig uførestønad å bo i bokollektiv, da de mister muligheten til å få bostøtten som de hadde kunnet få hvis de bodde for seg selv.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Bostøtten har som mål å sikre at også personer med svak økonomi kan bo trygt og godt. Det blir derfor stilt krav til standarden på boligen. I hovedregelen skal boligen være over 40 kvm og ha kjøkken, bad, oppholdsrom, soverom og egen inngang. Bostøtten er dermed ikke innrettet mot personer som bor på hybel eller i institusjon. I utgangspunktet gjelder disse kravene alle grupper av søkere.

Departementet foretar for tiden en gjennomgang av bostøtten. I dette arbeidet blir også reglene for hvilke krav som skal stilles til boligen vurdert.

Jeg vil komme tilbake til Stortinget med mine vurderinger og tilrådninger i dette spørsmålet når gjennomgangen av bostøtten blir presentert.