Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:849 (2007-2008)
Innlevert: 28.03.2008
Sendt: 31.03.2008
Besvart: 04.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvorfor benyttes ikke mer moderne tog i Norge som har førsteklasses fasiliteter som man f.eks. har på fly, slik at folk flest får lyst å bruke tog fremfor bil og fly, og hva vil samferdselsministeren gjøre for å fremskaffe slike togvogner?

Begrunnelse

Via media fremstilles det som at Regjeringen og samferdselsministeren ønsker å stimulere folk flest til å ta tog fremfor bil og fly.
Til tross for at vi lever i år 2008 så benyttes det eldgamle togvogner produsert på 1960-tallet.
Selv togvogner av nyere dato tilbyr ikke det som burde være et tilbud til togreisende. Som f.eks. fasiliteter som innebygd TV-skjerm i setet foran hver enkelt passasjersete (tilsvarende flere flyselskaper har i sine fly og som flere bilprodusenter har bygd inn i sine biler). Selv på langturer og man kjøper billett på NSBs "komfortavdeling" (første klasse), så er det ikke internettilgang, ikke mulighet å se en DVD-film, ikke mulighet å velge mellom hundrevis av musikkfiler osv. Slik flere flyselskaper i verden tilbyr sine reisende. Flere flyselskaper tilbyr ikke bare det til de som flyr på første klasse eller business, men også de som flyr på turist/økonomiklasse. Andre fasiliteter som barnerom med leketøy og spill, burde vært et tilbud til togreisende i Norge. Ferskvaretilbud (servering) burde vært en selvfølge. Og hvorfor ikke bar der man kunne tilby vin og godt norsk øl for de voksne reisende (og turister)? Med andre ord, en førsteklasses moderne togreise.
Investeringer i denne type togsett vil utvilsomt føre til flere reiste med tog. At flere fikk tilgang til Internett og PC, ville sannsynligvis føre til at flere ville jobbe på toget. Det er bra samfunnsøkonomi, og arbeidsgivere vil kunne lønne sine arbeidere allerede når de setter seg på toget. Flere ville vurdere å bosette seg i distriktene, noe som samferdselsministeren sikkert er enig i vil være bra.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg mener det er viktig ut fra blant annet miljø- og sikkerhetsmessige hensyn å satse på tiltak som gjør at reisende velger tog som fremkomstmiddel. Komfort om bord i togene er et slikt tiltak, og hvilken grad av komfort de reisende etterspør varierer med hvor langt og lenge man reiser. Hvilke tilbud NSB finner det riktig å tilby på de forskjellige strekningene, er noe NSB som konkurranseutsatt aktør selv bør ha stor frihet til å vurdere innenfor avtaleverket NSB har med staten om kjøp av persontransport.

NSB er i disse dager i gang med å forhandle med leverandører om levering av ca. 50 nye togsett. Noen av disse skal benyttes på regiontogstrekningene og jeg er opptatt av at dette materiellet skal oppleves som komfortabelt og attraktivt for å øke etterspørselen etter togreiser. I tillegg arbeides det med å oppgradere en del av det eldste materiellet slik at levetiden forlenges og i denne forbindelse tas det hensyn til komfort i tillegg til tilgjengelighet og universell utforming.

NSB har en rekke tilbud som skal gjøre reisen behagelig og som styrker togets konkurransesituasjon i forhold til bil, buss og fly. NSB legger dermed vekt på å gi de reisende tilbud som svarer ut de forventningene kundene har. Disse forventningene evalueres fortløpende og et forsøk med gratis tilgang til internett er under utprøving på Gjøvikbanen.

Dagens Regiontog har et bedre og mer omfattende servicetilbud enn togene som trafikkerer de kortere strekningene. Noen av tilbudene de reisende kan velge mellom på disse regiontogene er NSB Komfort (med bl.a. tilgang til aviser, kaffe, te og strømuttak til PC), NSB Familie (her kan barna leke, lese og se film) og NSB Meny (kafé med servering av småretter, middag og noe godt å drikke). I tillegg tilbys NSB Sove som er NSBs nattogtilbud, og dette tilbudet blir stadig mer populært.

Investeringene i nytt togmateriell, som nevnes innledningsvis, er en av de største enkeltinvesteringene NSB noensinne har påtatt seg. Disse togsettene skal settes i trafikk når utbyggingen av Vestkorridoren er ferdig i 2012, og dette krever langsiktighet og forutsigbarhet i både materiellinvestering og investering i infrastrukturen.

Det er klart at standarden på togsettene i mange tilfeller påvirker behovet for midler til kjøp av persontransport med tog. Jeg tillater meg derfor til slutt å minne om at Fremskrittspartiet i sitt alternative budsjett for 2008 foreslår å redusere bevilgningene til Jernbaneverkets investeringer, drift og vedlikehold med 1500 millioner kroner i forhold til regjeringens forslag, og å redusere statens kjøp av persontransport med tog med 500 millioner kroner.