Skriftlig spørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:864 (2007-2008)
Innlevert: 02.04.2008
Sendt: 03.04.2008
Besvart: 10.04.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP): Regjeringen skriver i Soria Moria-erklæringen at den vel "øke tilskuddsmidlene til fartøyvern til et stabilt og forutsigbart nivå og utarbeide en nasjonal verneplan for fartøy der det går fram hvordan en kan ta vare på et representativt utvalg fartøy." De verneverdige fartøyene M/S "Hamen" og S/T "Borgenes" venter på sårt tiltrengt vedlikehold, og vi står i fare for at de ikke kan bevares for ettertiden med dagens fremdrift.
Når kan vi vente at det kommer vedlikeholdsmidler til fartøyene?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Når det gjelder Hamen ble det i 2005 gitt tilsagn om et tilskudd fra Riksantikvaren på kr 450 000. Beløpet er ikke utbetalt fordi eieren motsetter seg Riksantikvarens vilkår og betingelser for tilskudd.

Borgenes fikk i 1997 et tilskudd på kr 500 000. Videre ble det gitt tilskudd på kr 30 000 i 2006 og kr 25 000 i 2007. Riksantikvaren har dialog med eieren og om planene for fartøyet.

Vedlikeholdsmidler til fartøyene ligger inne som en del av tilskuddsmidlene til fartøyvern som allerede disponeres av Riksantikvaren. Fordelingen inngår som en del av den ordinære budsjettbehandlingen. Riksantikvaren har satt i gang arbeidet med nasjonal verneplan for fartøy. Denne vil danne grunnlaget for de fremtidige tildelingene til prioriterte fartøy i årene som kommer.