Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:880 (2007-2008)
Innlevert: 03.04.2008
Sendt: 04.04.2008
Besvart: 09.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I forbindelse med behandling av Oslopakke 3 kom det frem at kollektivtilbudet på Oslofjorden - altså sjøbasert kollektivtrafikk - ikke er nevnt i pakken. Dette gir samtidig en påminnelse om at kollektivtilbud på sjøen generelt sett kan være for lite vektlagt og lite systematisk behandlet i NTP- og budsjettsammenheng.
Kan statsråden gi en oversikt over sjøbasert kollektivtrafikk; hovedruter, trafikkutvikling, finansiering og rammeverk samt planer og tiltak for fremtidig utvikling?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg gjør oppmerksom på at det er fylkeskommunene som har ansvaret for den sjøbaserte kollektivtransporten med unntak av riksvegferjene og Kystruten Bergen-Kirkenes. Fylkeskommunene kan da innenfor sine frie inntekter selv velge hvordan de vil prioritere midlene mellom landbasert-, sjøbasert kollektivtransport og andre formål innenfor det fylkeskommunale ansvarsområde. Da det er fylkeskommunene som i utgangspunktet har ansvaret for den sjøbaserte kollektivtrafikken, har jeg ikke en slik oversikt over hovedruter, trafikkutvikling, etc. som du etterspør.

Når det gjelder Oslopakke 3, så er det åpnet for å nytte bompengeinntekter til finansiering av drift av kollektivtransport. Det skjelnes ikke her mellom finansiering av landbasert- og sjøbasert kollektivtransport. Midler fra Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i storbyer kan dessuten benyttes til sterkere satsing på sjøbasert kollektivtransport, hvis den aktuelle fylkeskommunen mener det er hensiktsmessig, og dette er effektive virkemidler for å øke kollektivandelen og redusere bilbruken.