Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:893 (2007-2008)
Innlevert: 04.04.2008
Sendt: 07.04.2008
Besvart: 14.04.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Når drivstoff blir tilført en motor, blir dette omgjort til arbeid/effekt. Dette overføres til drivhjulene.
Må det tilføres mer biodrivstoff enn bensin for at effekten blir lik?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg har forelagt spørsmålet for Statens forurensningstilsyn. De kan opplyse følgende:

Det må som regel tilføres mer biodrivstoff enn bensin til en motor for å få gjennomført samme arbeid (kjøre like mange kilometer), fordi energiinnholdet pr. liter drivstoff er noe lavere for biodrivstoff. Energien i drivstoffet kan beskrives med brennverdi i form av megajoule (MJ) per kilo eller liter. Brennverdien for bioetanol er rundt 65-70% av brennverdien i bensin. For biodiesel er forskjellen mye mindre, med en brennverdi på rundt 90% av brennverdien i diesel.

For øvrig kan selve motoreffekten øke ved bruk av bioetanol i E85 og E100 biler med turbomotor. En slik effektøkning kan være på 5-10 %, noen bilprodusenter reklamerer med opp til 15-20 % effektsøkning. Dette gjelder ikke eventuelle bioetanolbiler med vanlig innsprøytningsmotor eller ved bruk av lavinnblandet drivstoff (E5). Her vil det ikke være noen merkbar forskjell i motoreffekt i forhold til bruk av bensin. Selv om selve motoreffekten kan øke, vil biler som går på bioetanol likevel bruke flere liter pr. km, som forklart over på grunn av den lavere brennverdien i bioetanolen.