Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:917 (2007-2008)
Innlevert: 09.04.2008
Sendt: 11.04.2008
Besvart: 17.04.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Stiftelsen Blaarud ligger på området til Sykehus Innlandet avd. for psykiatri Sannerud. De gir et meget godt fritids- og kulturtilbud til pasienter som er innlagt ofte og lenge. Blaarud er veldig viktig for mange pasienter som ikke har andre tilbud eller som nettopp finner mestring i slike aktiviteter. De utfører også visse tjenester for sykehuset mot godtgjøring. Tilbudet trenger fastere finansiering for å kunne bestå.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at tilbudet ikke må nedlegges?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Aktivitetstiltak overfor mennesker med psykiske lidelser er viktig for å lykkes med målsetningene om mestring og mening i tilværelsen for den enkelte.

Jeg har fått opplyst av Helse Sør- Øst RHF at stiftelsen Blaarud har en avtale med Sykehuset innlandet HF om 200 000 kroner per år i driftsmidler til avtalen utløper i 2011. Helse Sør- Øst RHF opplyser videre at avtalen også gir stiftelsen Blaarud gratis vann, strøm, forsikring, vedlikehold, snømåking, IT, telefon, plenklipping, renovasjon, renhold osv, samt at Sykehuset Innlandet HF har etablert en 50 % stilling, som står nevnt i avtalen, og som brukes i et samarbeid med Blaarud.

Det er Helse Sør-Øst RHF og Sykehus Innlandet HF som til enhver tid må vurdere hvordan aktivitetstilbudet til sykehusets pasienter skal organiseres, som en del av ”sørge for”-ansvaret for pasientgruppen.