Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:919 (2007-2008)
Innlevert: 09.04.2008
Sendt: 11.04.2008
Besvart: 17.04.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I Østlandets blad den 3. april kommer det frem at en person som er permanent rullestolbruker har fått innvilget bruk av drosje for 30 000 kr. i måneden av NAV, mens NAV ikke vil dekke 10 000 kroner i måneden til leiebil etter at bilen hans brant. Personen sier til ØB at bilen er hans ben, og han er avhengig av bil for å komme seg til jobb, og for å delta i det sosiale liv.
Mener statsråden det er fornuftig bruk av skattebetalernes midler å bruke 30 000 kr. på en dårlig ordning for ham, mens en god ordning koster 10 000 kr.?

Begrunnelse

Mannen (61) fra Son er innvilget handikapbil etter at han fikk poliomyelitt i begge beina. Han ble syk i 1948 og har senskader i armene og ryggen. 61-åringen har jobbet siden han var 18 år. Han er nå avdelingsleder ved Norges Handikapforbundets Akershus kontor i Ski.
Da bilen hans, en 2000 mod. Mercedes som er gått 360.000 kilometer brant den 14 feb. i år fikk han innvilget drosje til og fra jobb. Dette vil koste 30 000 kroner i måneden. En ordning med drosje vil gi Son-mannen en langt dårligere ordning fordi han ikke vil kunne bruke denne ordningen på fritiden. Han sjekket derfor leiepriser. Hos Handi-Norge på Ringerike kunne han få leie en passende bil for en tredjedel av prisen for drosje, 10 000 kr. pr. måned. I tillegg ville en leiebil dekke hans behov også på fritiden. NAV arbeid og aktivitet sa imidlertid nei fordi leiebil er en privat ordning og ikke offentlig transport. Det er verd å merke seg at handikap-ordningen som gir mannen handikapbil også er en privat ordning, og ikke en offentlig transport.
Ifølge ØB fikk 61-åringen beskjed om at han alternativt kunne sykmelde seg frem til den nye bilen kom i mai, noe som ville blitt langt dyrere for samfunnet.
Son-mannen vil jobbe, derfor betaler han leiebilen av egen lomme, noe som vil gi han en kostnad på 30 000 kroner pluss mva. frem til mai. Mannen sier til ØB at han ikke kan skjønne annet enn at å be han sykmelde seg når han ikke er syk ikke er annet enn trygdemisbruk satt i system.
I svarbrev til Kari Kjønnaas Kjos på spørsmål nr.1400 (2007) fra statsråd Liv Signe Navarsete på en lignende sak sier Navarsete; "Dersom det er sider ved dagens regelverk som gjør dette vanskelig, er jeg derfor åpen for å vurdere saken nærmere." Dette er tydeligvis ikke gjort.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Personer som er innvilget stønad til bil fra folketrygden, kan gjennom ordningen med arbeids- og utdanningsreiser få dekket transport til dette formålet dersom bilen er på service eller reparasjon utover en uke.

Arbeids- og velferdsdirektoratet arbeider nå med en gjennomgang av retningslinjene for stønad til arbeids- og utdanningsreiser. Gjennomgangen ble igangsatt i forbindelse med at ordningen i sin helhet ble lagt til Arbeids- og velferdsetaten ved årsskiftet, og skal være ferdigstilt 01.05.08. Retningslinjene skal blant annet spesifiseres slik at det unntaksvis kan gis stønad til leiebil for kortere perioder dersom dette anses å være hensiktsmessig.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har opplyst at bruker i dette tilfellet fikk tilbud om arbeids- og utdanningsreiser fra starten av. Direktoratet har også gitt ansvarlig NAV-kontor beskjed om at utgifter til leiebil i dette tilfellet vil kunne bli dekket i stedet for taxiutgifter.