Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:937 (2007-2008)
Innlevert: 10.04.2008
Sendt: 11.04.2008
Besvart: 22.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Å ha tilgang til bredbånd er helt vesentlig i vårt moderne samfunn, både for bedrifter og privatpersoner.
Hvor mange bedrifter og husstander i Akershus fylke er det som Telenor ikke kan levere bredbånd til?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er enig med representant Hans Frode Kielland Asmyhr i at det er viktig med bredbånd til både husstander og bedrifter. Telemarkedet ble liberalisert fra 1998, og det er i dag mer enn 100 tilbydere som leverer bredbånd i Akershus. Jeg antar derfor at representanten er mer interessert i hvor mange som kan få bredbånd enn hvor mange som kan få bredbånd fra selskapet Telenor.

I Akershus er bredbåndsdekningen nå tilnærmet 100% for bedrifter og husstander dersom en tar med trådløse bredbåndsløsninger, mens ca 98% av husstandene har tilgang til en fast bredbåndsaksess. Vi forventer at dekningen på fast aksess vil stige med ca 0,5% frem til utgangen av året. Etter det vil det være ca 1200 husstander i Akershus fylke som ikke har tilgang til en fast bredbåndsaksess. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å sikre full bredbåndsdekning i hele landet.