Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1006 (2007-2008)
Innlevert: 28.04.2008
Sendt: 29.04.2008
Besvart: 07.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): SINTEF har utarbeidet en rapport om sikring av barn i skolebuss for Samferdselsdepartementet.
Vil statsråden offentliggjøre SINTEF sin opprinnelige rapport som nå ligger til uttalelse i departementet, og når vil vi få tilgang til rapporten(e)?

Begrunnelse

Som statsråden er kjent med har Fremskrittspartiet flere ganger fremsatt forslag som skal sikre alle barn en trygg og forsvarlig skoletransport, hvor et minimum er at alle barn skal ha et sete å sitte på, og at alle også bør ha setebelter. I forbindelse med behandlingen tidligere i år, viste statsråden til at det var inngått et samarbeid med SINTEF, og at en rapport skal være ferdig i løpet av april måned, dette er svært bra, men etter å ha etterspurt rapporten er vi nå gjort kjent med at denne ligger i departementet til uttalelse.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I henhold til kontrakt med SINTEF skal rapporten om "Sikkerhet knyttet til transport av skolebarn i buss" være ferdigstilt 5. mai 2008. I forbindelse med behandlingen av Dokument 8:28 (2007-2008) i Stortinget i år, ba jeg SINTEF om å fremskynde ferdigstillelse til april 2008. Det har imidlertid ikke lyktes å få rapporten ferdigstilt innen denne tidsrammen.

Endelig rapport fra SINTEF forventes nå oversendt til Samferdselsdepartementet medio mai 2008, og den vil deretter bli gjort offentlig.

Rapporten vil bli gjennomgått og behandlet i departementet som del av oppfølgingen av Stortingets anmodningsvedtak nr. 402 (2007-2008).