Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1037 (2007-2008)
Innlevert: 02.05.2008
Sendt: 02.05.2008
Besvart: 19.05.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Hva vil statsråden foreta seg for å sikre fremdriften og realiseringen av et gassrør til Grenland hvis Ineos nå bestemmer seg for å legge ned en av sine fabrikker i Grenland, og dermed svekker investeringsgrunnlaget for gassrøret?

Begrunnelse

NRK-Telemark kunngjorde den 29. april 2008 at INEOS i Bamble kan komme til å legge ned en av sine fabrikker i nærmeste fremtid. Ineos er en av de viktigste aktørene for å få til en investeringsbeslutning for et gassrør til Grenland.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Skanled er en planlagt rørledning til Østlandet, Sverige og Danmark som i strekket fra Kårstø til Rafnes vil transportere tørrgass tilført etan. På Rafnes vil både etanen som ble tilført tørrgassen på Kårstø samt ytterligere etan fra tørrgassen skilles ut i et separasjonsanlegg. Gitt at det i røret transporteres om lag 15 mill. m3/d til andre kunder, kan denne løsningen nesten doble den totale etantilførselen til Rafnes.

Spørsmålet ovenfor er blitt forelagt Gassco som prosjektkoordinator for Skanled. På bakgrunn av blant annet informasjon fra Ineos fremkommer det at en mulig nedleggelse av Ineos Polyolefins i Bamble ikke vil påvirke selskapets interesse for prosjektet. Bakgrunnen for dette er følgende:

- 17. april i år besluttet både Skanled-selskapene og Ineos å ta hhv. rørprosjektet og separasjonsanlegget til prosjektering i tråd med fremdriftsplanen. Fremdriftsplanen tilsier beslutning om investering høsten 2009 og oppstart 2012. Denne beslutningen innebærer en betydelig økonomisk forpliktelse for selskapene.

- Ineos har et betydelig underskudd av etylen i sin totale virksomhet. Summen av Skanled, separasjonsanlegget og en eventuell utvidelse av Noretyls cracker vil kunne framskaffe dette produktet. Ineos Polyolefins har propylen som føde. En fortsatt drift av Ineos Polyolefins vil selv med Skanled fremdeles medføre betydelig innkjøp av propylen fra andre kilder.

En mulig nedleggelse av Ineos Polyolefins svekker ikke investeringsgrunnlaget for Skanled. Skanled-prosjektet er imidlertid komplisert, og det gjenstår fortsatt betydelige utfordringer før prosjektet kan realiseres. Blant annet må de resterende investeringene i separasjonsanlegget på Rafnes sikres i tillegg til at gassalgskontrakter mellom gasselgere og kjøpere må etableres. Videre er prosjektet underlagt en krevende myndighetsprosess i de berørte landene.

Regjeringen, Gassco og de kommersielle aktørene inkl. Ineos er alle interessert i fremdriften og realiseringen av dette transportsystemet for gass.